top of page
Picture1.png

RICE HUSK SILICA

Từ ASH sang CASH

Biosilico Rice Husk Silica

BSB Nanotech cung cấp đa dạng các loại silica chiết xuất từ trấu cho các ứng dụng khác nhau. Dưới thương hiệu của BIOSILICO, chúng tôi cung cấp các loại silica từ trấu sau đây:

  • Silica Ưa nước

  • Silica Kỵ nước

  • Silica Siêu kỵ nước

  • Silica kỵ khí 

  • Silica Aerogel

Silica của BSB Nanotech tôi có thể được sản xuất và xử lý đặc biệt dành cho cho các ứng dụng riêng theo nhu cầu của khách hàng. Đối với các mẫu thử nghiệm hoặc phát triển cụ thể thông qua chương trình CTS của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email: sales@bsb-nt.com.

Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc, vui lòng liên hệ

bottom of page