top of page
Screen Shot 2020-09-01 at 17.36.03.png

Silica kỵ nước

Bề mặt của silica có các nhóm silanol (Si-OH) là loại ưa nước và nhóm siloxan (Si-O-Si) là loại kỵ nước vừa phải. Thông qua Silanization, là quá trình xử lý silica với các Organosilanes phản ứng để sửa đổi bề mặt của nó, cuối cùng dẫn đến tính kỵ nước của nó. Trong quá trình này, phần cuối của nhóm ưa nước của nhóm silanol phản ứng với một số nhóm hữu cơ nhất định trong silan phản ứng để tạo ra sự biến đổi bề mặt trên các hạt silica. Cấu trúc vật lý của silica kỵ nước là xốp và do sự biến đổi bề mặt, nó thể hiện tính kỵ nước tuyệt vời.

Các lợi ích của việc sử dụng silica kỵ nước trong công nghiệp là cải thiện khả năng xử lý và tính chất lưu biến, đặc tính chống thấm nước, tăng khả năng chống ăn mòn, cải thiện khả năng gia cố và chống trầy xước, chất thixotropy và nhiều hơn nữa.

Thông qua một quá trình sửa đổi bề mặt độc đáo, BSB đã phát triển thành công RH silica với các mức độ kỵ nước khác nhau. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sau để biết một số ứng dụng chính của Silica kỵ nước RH do BSB Nanotech sản xuất: Silica kỵ nước dựa trên vỏ trấu.

Tải xuống: Silica kỵ nước - Hướng dẫn ứng dụng

Bạn có muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này không?

VUI LÒNG LIÊN HỆ

bottom of page