top of page
20200830_222525.jpg

Silica ưa nước

Silica được biết là cung cấp nhiều lợi ích và cải thiện hiệu suất trong vô số sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau. Silica có bản chất là ưa nước vì sự hiện diện của các nhóm hydroxyl (-OH) được gắn trên bề mặt của các hạt silica. Cấu trúc của silica dày đặc và các nhóm hydroxyl cũng làm cho nó có khả năng phân tán cao trong nước do khả năng hấp thụ nước của nó.

Các lợi ích chung cho các ứng dụng công nghiệp là cải thiện khả năng xử lý, tăng tính chất cơ học (chống mài mòn, độ bền kéo, v.v.), tăng cường các đặc tính lưu biến (chống lắng, chống đóng cục, chống chảy xệ, v.v.), và nhiều hơn nữa.

Silica trấu (RH) là 100% vô định hình và được sản xuất thông qua quá trình kết tủa và có thể được tùy chỉnh để cung cấp các đặc tính khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp. Một số biến số có thể được kiểm soát thông qua một quy trình độc quyền như SiO2%, BET, kích thước hạt, phân bố kích thước hạt, kích thước lỗ, thể tích lỗ, độ ẩm và các biến số khác.

Cần biết thêm thông tin về sản phẩm

VUI LÒNG LIÊN HỆ

bottom of page