top of page

Yêu cầu

Để có thêm thông tin về sản phẩm hoặc đặt hàng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

hiclipart.com.png

Trụ Sở Chính

Công ty Cổ phần Công nghệ Nano BSB

A1, Lô I-10-2.1 đường D2 Khu Công nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Máy Biosilico

Khu vực Long Châu, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Send us a message and we’ll get back to you shortly.

Thanks for submitting!

  • LinkedIn
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
bottom of page