top of page
shutterstock_2130853631 (1).jpg

BIOSILICO NÔNG NGHIỆP

PHÂN BÓN SILICA NGUỒN GỐC SINH HỌC CHO NỀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN

Trong nỗ lực phát triển các sản phẩm nông nghiệp nguồn gốc sinh học thân thiện với môi trường từ vỏ trấu, BSB đã bắt tay vào một hành trình nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm thực địa để đạt được tầm nhìn này. Sau nhiều năm theo đuổi liên tục và không ngừng nghỉ, BSB đã phát triển thành công, được chứng nhận và thương mại hóa các sản phẩm đa chức năng cho nhiều loại cây trồng.

Với tầm nhìn này, BSB đã triển khai thành công mô hình Nông nghiệp tuần hoàn thông qua việc chuyển đổi nguồn chất thải nông nghiệp từ trồng lúa thành các sản phẩm có giá trị cao bằng Công nghệ nano nhằm bảo vệ cây trồng và thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, đồng thời nâng cao đời sống kinh tế cho người dân trồng lúa nước.

SẢN PHẨM TẠI BIOSILICO NÔNG NGHIỆP

bottom of page