top of page
3d-coronavirus-cell-grunge-background.jpg

Silica ưa nước

Silica được biết là cung cấp nhiều lợi ích và cải thiện hiệu suất trong vô số sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau. Silica có bản chất là ưa nước vì sự hiện diện của các nhóm hydroxyl (-OH) được gắn trên bề mặt của các hạt silica. Cấu trúc của silica dày đặc và các nhóm hydroxyl cũng làm cho nó có khả năng phân tán cao trong nước do khả năng hấp thụ nước của nó.

Cần biết thêm thông tin về sản phẩm

VUI LÒNG LIÊN HỆ

hiclipart.com.png
bottom of page