top of page

MATTING AGENT

THE PAINT

THE GAIN

thin film

high solid

SYSTEMS

water-borne

solvent-based

effect on weathering

easy dispersibility

low-VOC

THE PAINT & CHALLENGES

VOC-free

formation of hard sediments

anti-settlement properties

wetting and dispersing

increase of viscosity

Bgr1.jpg
pix2-1.jpg
Picture2.jpg
  • Hiệu quả phủ cao và kiểm soát độ bóng tốt

  • Độ mịn bề mặt tuyệt vời

  • Cải thiện khả năng chống mài mòn và hóa chất

  • Độ tinh khiết cao từ nguồn gốc hữu cơ

  • Cấu trúc dạng nano tốt

  • Phân bố hạt chặt chẽ

  • Dễ dàng kết hợp trong nhiều ứng dụng khác nhau

  • Thích hợp cho công thức chất chống lắng

pix2-2.jpg
bottom of page