top of page

Kết quả nổi bật từ các Thực nghiệm của ECO OK trên Ruộng lúa

Báo cáo của Viện Lúa (Đồng bằng Sông Cửu Long) ĐBSCL cho thấy, việc áp dụng ECO OK trên lúa OM18 trong vụ Đông Xuân giúp tăng năng suất > 20% và lợi nhuận > 55% so với ruộng đối chứng.

ECO OK được áp dụng cho ruộng lúa thông qua quy trình canh tác độc đáo với xử lý hạt giống và phun ECO OK ở các giai đoạn 0, 10, 30, 55 và 70 ngày sau khi gieo. ECO OK giúp lá luôn xanh tốt, tăng sức sống mạnh và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn so với đối chứng. Lúa ở ruộng phun ECO OK rất cứng cây và không bị đổ ngã, trong khi ở ruộng đối chứng, khoảng 40% số cây lúa bị đổ khi mưa lớn, chỉ vài ngày trước khi thu hoạch.


Trên cơ sở những kết quả khả quan, báo cáo đề xuất tiếp tục thử nghiệm trong vụ Hè Thu sắp tới để tiếp tục đánh giá sản phẩm Phân bón lá Nano Đa chức năng này.


Comments


bottom of page