top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao chúng ta cần hiệu ứng làm mờ trong ngành Sơn & Chất phủ?

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp nhiều bề mặt tiếp xúc, việc lựa chọn giữa bề mặt bóng hay mờ không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố liên quan đến cảm quan bên ngoài mà còn các chức năng thực tế ảnh hưởng như khả năng làm sạch, độ nhạy của bề mặt và chất lượng xúc giác.

Hiệu quả kinh tế là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khác khi lựa chọn giữa bề mặt bóng hoặc mờ. Ví dụ, trong một số ứng dụng được phủ, không dễ dàng nhận ra các vết xước, vết trầy và tạp chất trên bề mặt sau khi phủ lớp phủ mờ (với bề mặt bóng thì rất dễ nhận biết).

bottom of page