top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Biosilico là gì?

Biosilico là sản phẩm Nano Silica vô định hình được sản xuất từ trấu và có thể được ứng dụng làm phụ gia đặc biệt cho nhiều ngành công nghiệp như Sơn & Chất phủ, Cao su & Nhựa, Mỹ phẩm, Nông nghiệp, Mực in, v.v.

 

Biosilico là nano silica được sản xuất thương mại đầu tiên trên thế giới từ trấu.

 

Bạn muốn biết thêm về BSB và các sản phẩm Biosilico của chúng tôi? Vui lòng nhấp vào đây để tải xuống Biosilico Profile của chúng tôi.

bottom of page