top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao silica có thể được sử dụng làm chất làm mờ cho Sơn & Chất phủ?

Silica có hiệu quả tương đối cao về hiệu quả làm mờ bề mặt.

 

Có hai nhóm khác nhau về quy trình sản xuất silica: precipitated với hình thái tương đối mềm và silica-gel, có hình thái cứng hơn.

 

Hơn nữa, các hạt silica có thể được biến đổi bề mặt để tạo thành các sản phẩm với các tính năng đặc biệt hơn.

 

Silica biến tính có các tính chất vật lý và hóa học khác nhau và bằng cách này giải quyết một số thách thức nhất định làm tăng thêm độ mờ trong một số hệ thống sơn, ví dụ như tăng độ nhớt, lắng cặn, v.v.

bottom of page