top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Phép tính mẫu về cách hoạt động của mô hình kinh tế tuần hoàn đối với sản xuất silica của Biosilico ở Việt Nam?

Hàng năm Việt Nam cung cấp được khoảng 50 triệu tấn thóc.

 

Sau quá trình xay xát, có 40 triệu tấn gạo và 10 triệu tấn trấu, là nguồn năng lượng sinh học tái tạo khối lượng tương đương với 2,88 triệu tấn dầu.

 

Vấn đề ở đây là công nghệ đốt trấu thông thường sẽ tạo ra tro trấu ở dạng tinh thể, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường.


Với công nghệ đốt trấu tiên tiến của BSB, ngoài năng lượng xanh nêu trên, chúng ta có thể thu được 1,5 triệu tấn tro trấu vô định hình, phù hợp cho quá trình chế biến sản xuất silica tiếp theo.

 

Theo ước tính của BSB, các công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi cho phép sản xuất khoảng 0,5 triệu tấn silica tinh khiết cao và 1 triệu tấn hợp chất silica carbon hàng năm, có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

 

Mô hình này có thể tận dụng tất cả các thành phần của trấu, và tạo ra giá trị cực cao cho chất thải nông nghiệp (năng lượng xanh, silica, hợp chất silica-carbon) cho các nước trồng lúa.

bottom of page