top of page

Tăng sức mạnh cho nông nghiệp: Thắng lợi của ECO OK từ các cuộc phỏng vấn độc quyền Nông dân!

Tiếp nối bài viết được Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng vào tháng 10 năm 2023, nhà xuất bản đã đăng tải video phỏng vấn Nông dân trên cổng thông tin của họ. Bạn đọc có thể tìm thấy bài phỏng vấn tại link này:
Việc bài phỏng vấn nhằm mục đích ghi nhận chứng thực trực tiếp từ chính người Nông dân.

BSB rất vinh dự về thành công mà những người Nông dân đã đạt được, và chúng tôi rất mong cơ hội hỗ trợ Nông dân trên toàn Thế giới đạt được thành công tương tự khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Comments


bottom of page