top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm mờ của Nano Silica là gì?

Các đặc tính sau đây của silica tạo ra tác động lớn đến hiệu quả làm mờ của các sản phẩm sơn & chất phủ:

 

  • Độ rỗng: Độ rỗng của silica cho biết số lượng lỗ rỗng bên trong hạt silica. Thể tích lỗ rỗng của các hạt càng cao thì mật độ silica càng nhẹ và tác nhân làm mờ càng hiệu quả do số lượng hạt trên một đơn vị trọng lượng càng cao.

  • Kích thước hạt: Kích thước hạt trung bình càng lớn thì hiệu quả làm mờ càng tốt. Điều này là do các hạt lớn hơn tạo ra độ nhám bề mặt tốt nhất. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến hình thức bề mặt và các đặc tính xúc giác không tốt nếu quá thô. Hiệu quả làm mờ tối ưu có thể đạt được bằng cách chọn đúng chất làm mờ với kích thước hạt thích hợp liên quan đến độ dày khi khô của màng phủ.

  • Xử lý bề mặt: Một số sản phẩm silica được xử lý bề mặt bằng các hợp chất hữu cơ (ví dụ như sáp) và có hiệu quả làm mờ thấp hơn so với các sản phẩm không được xử lý có kích thước hạt tương tự. Xử lý bằng sáp ngăn ngừa sự lắng đọng hoặc lắng đọng các hạt trong quá trình sản xuất.

  • Độ dày màng khô: Trọng lượng màng càng cao thì hiệu quả phủ mờ càng thấp. Để làm mờ màng dày một cách hiệu quả, nên lựa chọn các chất làm mờ có kích thước hạt lớn nhất có thể.

  • Các yếu tố khác: Hiệu quả làm mờ của các chất làm mờ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi: hệ thống nhựa, hàm lượng chất rắn, loại dung môi, phương pháp làm khô (khô nhanh hoặc chậm), v.v.

 

Bạn có thắc mắc trong việc lựa chọn chất làm mờ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được thảo luận và tư vấn thêm để lựa chọn sản phẩm và công thức phù hợp.

bottom of page