top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Biosilico có phải là vật liệu nano không?

Đúng vậy, các sản phẩm Biosilico được hình thành từ các hạt nguyên sinh có kích thước nano (1-100 nm) với các lỗ rỗng có kích thước nano bên trong.

 

Các hạt nguyên sinh nano kết tụ với nhau tạo thành các hạt bột siêu nhỏ kích cỡ micron.

 

Theo định nghĩa của ISO/TS 80004-1: 2015, vật liệu nano được phân loại thành vật thể nano (bất kỳ kích thước bên ngoài nào ở kích thước nano) và vật liệu có cấu trúc nano (cấu trúc bên trong hoặc bề mặt ở kích thước nano).

 

Do đó, các sản phẩm Biosilico ở dạng bột có thể được phân loại là vật liệu cấu trúc nano/nanoporous.

 

Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất về công nghệ nano?

 

Vui lòng đăng ký statnano.com và tải xuống các báo cáo nano mới nhất tại đây.

bottom of page