top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Làm sao để phân tán phụ gia Biosilico trong quy trình sản xuất sơn & chất phủ?

Tùy thuộc vào loại sơn & chất phủ cũng như quy trình sản xuất, Biosilico ở dạng bột có thể được phân tán theo bốn cách khác nhau:

Phân tán trước: Các chất phụ gia nên được phân tán cùng với bột màu và chất độn. Vấn đề là tỷ lệ phụ gia cũng như cần phải sử dụng thiết bị phân tán phù hợp (máy phân tán tốc độ cao, máy nghiền, v.v.)

 

Masterbatch (được làm ướt trước): Là chất cô đặc sẵn sàng sử dụng với các thành phần sơn khác (chúng có thể được trộn bằng máy khuấy ở tốc độ khuấy thấp) để xử lý sản phẩm tiếp theo.

Tại chỗ: Các chất phụ gia nên được kết hợp ở giai đoạn làm ướt trong dung dịch chất kết dính có độ nhớt thấp, thông qua máy khuấy hoặc chất hòa tan.

Phân tán sau: Các chất phụ gia nên được kết hợp ở giai đoạn ổn định sản xuất sơn bằng cách sử dụng máy khuấy đơn giản để điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu suất của sơn & lớp phủ cuối cùng, ví dụ: hiệu ứng làm mờ hoặc hiệu ứng dễ làm sạch.

bottom of page