top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Cơ chế làm mờ hoạt động như thế nào?

Hiệu ứng phủ mờ về cơ bản nằm ở nguyên tắc tán xạ ánh sáng.

 

Khi một chùm ánh sáng chiếu lên bề mặt, tùy thuộc vào độ nhám và tính chất của bề mặt, một phần sẽ bị phản xạ làm cho bề mặt bóng xuất hiện trong khi phần kia sẽ bị hấp thụ hoặc phân tán bởi sắc tố và bề mặt tạo thành hiệu ứng mờ.

Trong ngành sơn & chất phủ, khi được thêm vào các công thức sơn nước, phụ gia làm mờ tạo thành một bề mặt màng co lại có độ nhám siêu nhỏ sau khi dung môi hoặc nước khô và bay hơi.

Kết quả là, bề mặt khuếch tán ánh sáng, giảm chỉ số bóng và tạo ra hiệu ứng mờ.

bottom of page