top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao Biosilico lại thích hợp để làm phụ gia cho Sơn & Chất phủ?

Biosilico là phụ gia silica dạng nano có nguồn gốc sinh học, theo xu hướng tạo ra các lớp phủ xanh và hiệu suất cao.

 

Các đặc tính hóa học và vật lý của Biosilico: hình dạng của các hạt, kích thước và sự phân bố của các hạt, diện tích bề mặt, kích thước lỗ, thể tích lỗ rỗng, độ pH, độ hấp thụ dầu, mật độ, độ tinh khiết, v.v. có thể được tùy chỉnh trong quá trình sản xuất. Hơn nữa, các đặc tính bề mặt lai cho phép Biosilico được xử lý bằng các quy trình xử lý bề mặt khác nhau với các loại chất hoạt động bề mặt khác nhau.

 

Điều này làm cho các sản phẩm Biosilico thích hợp làm chất phụ gia cho nhiều ứng dụng sơn & chất phủ.

bottom of page