top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao lại phân loại Biosilico là hóa chất chuyên dụng cho nhiều lĩnh vực?

Trong phân loại thương mại, về cơ bản, hóa chất có thể được chia thành 3 loại lớn: hóa chất thông dụng, hóa chất chuyên dụng và hóa chất tinh khiết. Mặc dù là một chất hóa học đơn thuần, silica vô định hình có đặc tính bề mặt đặc biệt cho phép phản ứng dễ dàng với các chất hóa học khác từ hỗn hợp các hợp chất vô cơ/hữu cơ, làm tăng đặc tính chức năng của các sản phẩm cuối cùng.

Vì lý do đó, Biosilico Bio Nanoporous Silica có thể được tùy chỉnh cho nhiều ứng dụng với các công thức khác nhau để mang lại hiệu suất sản phẩm cuối khác nhau.

 

Do đó, các sản phẩm Biosilico về cơ bản được bán như các chất phụ gia nâng cao hiệu suất, và đó là lý do tại sao nó được phân loại là hóa chất chuyên dụng.

bottom of page