top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Phụ gia sơn & chất phủ Biosilico có thể được sử dụng cho những loại sơn nào?

Biosilico là phụ gia silica dạng nano có nguồn gốc sinh học, có thể được sử dụng trong các ứng dụng sau đây: chất làm mờ; phụ gia chống cháy; phụ gia chống lắng; phụ gia dễ làm sạch; phụ gia chống ăn mòn, v.v.

 

Bạn muốn biết thêm về các sản phẩm Biosilico cho sơn & chất phủ? Vui lòng bấm vào đây để tải xuống Tài liệu Giới thiệu Sản phẩm của chúng tôi.

bottom of page