top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Những lợi ích của việc sử dụng Biosilico làm phụ gia sơn & chất phủ là gì?

Sử dụng Biosilico làm phụ gia sơn & chất phủ, khách hàng sẽ có những lợi ích sau nhưng không giới hạn:

  • Tạo ra các sản phẩm vượt trội bằng cách áp dụng các công nghệ sơn nano mới nhất.

  • Giảm chi phí sản xuất bằng cách áp dụng các công thức đặc biệt hiệu suất cao.

  • Góp phần phát triển bền vững bằng cách sử dụng các nguyên liệu sinh học từ nguồn nguyên liệu sinh học tái tạo khối lượng lớn: trấu.

 

Bạn muốn biết thêm về những lợi ích của Biosilico đối với các ứng dụng sơn & chất phủ?

 

Vui lòng bấm vào đây để tải xuống Biosilico Profile của chúng tôi.

bottom of page