top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Lợi ích của việc sử dụng Biosil làm chất làm mờ cho Sơn & Chất phủ là gì?

Việc sử dụng Biosil làm chất phủ mờ cho các sản phẩm Sơn & Chất phủ mang lại một số lợi ích quan trọng, bao gồm:

  • Chất làm mờ có nguồn gốc sinh học được làm từ trấu

  • Hiệu quả phủ mờ cao và kiểm soát độ bóng tốt

  • Độ mịn bề mặt tuyệt vời

  • Cải thiện khả năng chống mài mòn và hóa chất

  • Cấu trúc nano xốp tốt với dải phân bố hạt hẹp

  • Dễ dàng kết hợp trong nhiều ứng dụng và giải pháp khác nhau

  • Thích hợp sử dụng để kiểm soát tính lưu biến & công thức chống lắng

 

Nếu bạn muốn biết thêm về các tính năng của Biosil sử dụng trong ngành Sơn & Chất phủ, vui lòng xem thêm tại Product Brochure để biết thêm chi tiết.

bottom of page