top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao quy trình sản xuất silica của Biosilico được coi là giải pháp thay thế hoàn hảo?

Gạo là loại lương thực được tiêu thụ nhiều thứ hai trên toàn cầu. Trấu, là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất lúa gạo, có thể được sử dụng làm nhiên liệu sinh khối trong sản xuất năng lượng xanh.

 

Tuy nhiên, việc sử dụng trấu vẫn chưa tận dụng được hết, đa số sẽ rất lãng phí.

 

Việc sử dụng trấu trong sản xuất nano silica là một kỹ thuật mang tính cách mạng trong đó chất thải được sử dụng để tạo ra một vật liệu nano có độ tinh khiết và giá trị cao.

 

Tro trấu rất giàu silica vô định hình, là nguồn silica có thể tùy chỉnh và tái tạo cao. "Biến Trấu Thành Vàng" là một sáng kiến phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động sinh thái hướng tới xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn.

bottom of page