top of page
  • Phát triển sản phẩm xanh  với các nguyên liệu thô dựa trên sinh học: silica, cacbon và natri silicat

  • Giảm dấu chân sinh thái với việc sử dụng nguồn trấu tái tạo

  • Tối đa hóa giá trị của nền kinh tế tuần hoàn với công nghệ tái chế sáng tạo “từ Tro thành Tiền”

VÌ CON NGƯỜI, HÀNH TINH VÀ THỊNH VƯỢNG

SỰ BỀN VỮNG
SỰ PHÁT TRIỂN

  • Cải tiến | Đổi mới  chức năng và đặc tính của sản phẩm

  • Giảm chi phí sản phẩm & ứng dụng bằng các công thức hóa chất đặc biệt sáng tạo với nano silica

  • Cải thiện sức khỏe và sự an toàn của con người bằng cách chuyển đổi “từ hóa chất sang sinh học”

SẢN PHẨM TỐT HƠN. GIÁ TỐT HƠN. CUỘC SỐNG TỐT HƠN.

CÔNG NGHỆ
BIO NANO

  • Sản phẩm Silica sinh học đầu tiên trên thế giới được sản xuất thương mại từ trấu

  • Được công nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

  • Ứng dụng silica dạng nano cho nhiều ngành công nghiệp

  • Tùy biến đặc tính silica nanoporous theo yêu cầu của khách hàng

TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH MỚI

CHUYÊN GIA BIO SILICA TIN CẬY

KẾT NỐI VỚI BIOSILICO

Liên hệ

Nếu có bất kỳ yêu cầu, câu hỏi hoặc đề nghị nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh Hotline sau:

Send us a message and we’ll get back to you shortly.

Thanks for submitting!

Trụ sở chính

Công ty Cổ phần Công nghệ Nano BSB

A1, Lô I-10-2.1 đường D2 Khu Công nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy Biosilico

Khu vực Long Châu, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

bottom of page