top of page

Tham gia cùng BSB Nanotech tại AGRI VIETNAM 2024: Cách mạng hóa Nông nghiệp với Công nghệ Nano và Bền vững!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng BSB Nanotech sẽ tham gia triển lãm AGRI VIETNAM tại SECC Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến 16 tháng 6 năm 2024.

Hãy ghé thăm chúng tôi tại Gian hàng A70 để khám phá các sản phẩm tiên tiến của chúng tôi, bao gồm phân bón lá Nano ECO OK và hỗn hợp vi chất dinh dưỡng CHERRY.

Các sản phẩm của chúng tôi áp dụng công nghệ nano và mô hình Kinh tế Tuần hoàn để tăng cường đáng kể năng suất cây trồng đồng thời giải quyết các thách thức khí hậu bằng cách củng cố cơ chế phòng thủ của cây trồng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu các giải pháp sáng tạo của mình thông qua chương trình BNS với Net Zero Carbon và Spiro Carbon, nhằm giảm khí thải nhà kính, đặc biệt là khí mê-tan từ canh tác lúa và cấp tín chỉ carbon cho nông dân trồng lúa tại Việt Nam.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách BSB Nanotech đang mở đường cho nền nông nghiệp bền vững và kiên cường. Chúng tôi mong được gặp bạn ở đó!


Bản đồ sự kiện: SECC


Comentários


bottom of page