top of page

THỬ NGHIỆM ECO OK TRÊN LÚA VỤ HÈ THU 2023

Tiếp nối các thử nghiệm đồng ruộng đạt kết quả tốt trên các cánh đồng lúa lớn và vụ lúa Đông Xuân, BSB phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL thực hiện thử nghiệm với mô hình canh tác tối ưu hơn. Mô hình được thiết kế cho vụ Hè Thu năm 2023, trên diện tích 2,6 ha, với 3 phương thức canh tác bao gồm

  • Phương thức 1: EcoCycle: Canh Tác tiên tiến theo khuyến cáo của Viện +

Phun chế phẩm ECO OK vào thời điểm 0, 10, 30, 55, 65NSS hoặc 85NSS;

  • Phương thức 2: Đối chứng 1: Canh tác theo kiểu mới với nền phân

56.8N-58.4P 2 O 5-38.4K 2 O;

  • Phương thức 3: Đối chứng 2: Canh tác theo khuyến cáo của Viện.

Hình: Lúa sử dụng ECO OK (bên trái) và Lúa đối chứng (bên phải).

Kết quả thử nghiệm đã chứng minh khả năng ưu việt của ECO OK trong

  • Phòng trừ sâu bệnh hại cho cây: Các Thử nghiệm 1 và Thử nghiệm 2 có phun phân bón lá ECO OK lá bị bệnh thấp hơn với tỉ lệ bệnh dao động 13,3-15,7 %.

  • Năng suất

Phương thức

Năng suất (tấn/ha)

% Tỉ lệ tăng so với đối chứng

1

5.39

26.8

2

4.59

8.0

3

4.25

-

  • Hiệu quả kinh tế

Phương thức

Chi phí/ha

Tổng thu/ha

Lợi nhuận/ha

% Tỉ lệ tăng so

với đối chứng

1

25.512.000

42.042.000

16.530.000

113.6%

2

27.570.000

35.802.000

​8.232.000

6.38%

3

25.412.000

33.150.000

7.738.000

-

  • Chất lượng hạt gạo: Các Phương thức 1 và Phương thức 2 có tỉ lệ gạo nguyên cao hơn đối chứng. Hạt gạo dẻo gần như nhau và theo đặc tính di truyền của giống lúa.

Như vậy, năng suất một lần nữa được khẳng định với tốc độ tăng 26,8% trong vụ này đối với giống lúa OM18, là giống lúa lai được trồng rộng rãi ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Cùng với việc năng suất lúa mì tăng 26,8%, ECO OK khẳng định vai trò là giải pháp kinh tế tuần hoàn cho tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Mặc dù năng suất và lợi nhuận của Phương pháp 2 (Đối chứng 1) và Đối chứng 2 không chênh lệch đáng kể nhưng Phương pháp 2 sử dụng ít phân đạm tinh khiết hơn nên có ưu điểm vượt trội về hiệu quả kinh tế và an toàn cho môi trường.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm bổ sung trên đồng ruộng để đánh giá hiệu quả của Sản phẩm ECO OK trên nhiều loài lúa và vùng có thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu khác nhau.

Yorumlar


bottom of page