top of page
shutterstock_1779354905.jpg

Tại sao lựa chọn phụ gia sơn & chất phủ là nhiệm vụ thách thức đối với các nhà pha chế?

Các chất phụ gia thường được phân loại theo chức năng hơn là theo thành phần hóa học hoặc vật lý. Bởi vì thành phần hóa học thực tế của nhiều chất phụ gia là duy nhất, một công thức có thể gặp vấn đề với các phản ứng phụ hóa học. Điều này có thể gây khó khăn cho các khuyến nghị chung vì việc thiếu kiến thức về cấu trúc có nghĩa là không thể thực hiện thay thế phụ gia trên cơ sở cấu trúc cơ bản.

Bạn muốn biết thêm về Sơn & Chất phủ? Bấm vào đây để tải xuống Hướng dẫn Tham khảo Phụ gia 2013 của PCIMag.

bottom of page